Zadaj text

Druhý ročník odborného semináru v Hoteli Green

Druhý ročník odborného semináru v Hoteli Green

Druhý ročník odborného semináru v Hoteli Green

Nadviazali sme na naše dlhoročné skúsenosti pri poriadaní odborných seminárov z predchádzajúcej spoločnosti a 27.-28. apríla 2017 sme uskutočnili už druhý ročník odborného vzdelávania s firmou GF Machining Solutions. Seminár sa uskutočnil v malebnom prostredí Hotela Green na Kubínskej holi. Predstavili sme súčasné trendy v obrábaní a ponúkli možnosti riešenia častých problémov pri frézovaní. Semináru sa zúčastnili firmy zaoberajúce sa strojárenskou výrobou z celého Slovenska, vrátane predstaviteľov firiem, ktorých náradie ponúkame. Venovali sme sa otázkam z praxe a ich technickému riešeniu. Prednášky obsahovali reálne výsledky potenciálu nástrojov použitých u našich zákazníkov a tiež sme načrtli riešenie možných problémov, s ktorými sa môžete pri frézovaní stretnúť.

Bez Komentára

Napíš Odpoveď